Ephor zorgt ervoor dat de oude patiënt beter farmacotherapeutisch wordt behandeld.

Recente nieuwsberichten

Hypofosfatemie is risico bij intraveneus ijzerpreparaat

18-06-2018 | Kerngroeplid van Ephor, prof. dr. Koos Brouwers, schreef in het Pharmaceutisch Weekblad van mei 2018 het artikel: Hypofosfatemie is risico bij intraveneus ijzerpreparaat. Lees verder »

Richtlijn polyfarmacie bij ouderen addendum 2e lijn

14-06-2018 | Het addendum Polyfarmacie bij Ouderen in de tweede lijn bij de richtlijn Polyfarmacie bij Ouderen is gereed en gepubliceerd in de richtlijnendatabase. Lees verder »