Veelgestelde vragen

Alle antwoorden op de meest gestelde vragen

Wie zijn de mensen achter Ephor?

Ephor is een initiatief van klinisch geriaters en klinisch farmacologen van de afdeling Geriatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dit team is gaan samenwerken met apothekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de universiteit van Groningen en de VU Amsterdam. Ephor wordt ondersteund door de multidisciplinair samengestelde Werkgroep Klinische Geronto-Farmacologie en een breed samengestelde adviesraad. Op deze manier wordt zeer effectief en multidisciplinair gewerkt en is informatie snel beschikbaar. ZonMw heeft Ephor vanaf 2010 gedurende vier jaar gesubsidieerd (projectnummer: 11.31040.01)

Huidige leden van het kernteam zijn:

Dr. W. Knol, voorzitter bestuur (klinisch geriater en klinisch farmacoloog UMC Utrecht)

Dr. E. van Poelgeest, penningmeester en secretaris bestuur (internist en klinisch farmacoloog in het Amsterdam UMC)

Drs. S. van Haren Noman (klinisch geriater Gelre ziekenhuizen Apeldoorn) lid bestuur

Prof. dr. A.C.G. Egberts (ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog UMC Utrecht) lid bestuur

Dr. I. Wilting (ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog UMC Utrecht)

Dr. C.J.P.W. Keijsers (klinisch geriater en klinisch farmacoloog JBZ Den Bosch)

Prof. dr. R. van Marum (klinisch geriater en klinisch farmacoloog JBZ Den Bosch)

Drs. B. Sallevelt (ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog UMC Utrecht)

Drs. A. Warman (ziekenhuisapotheker Medisch Centrum Leeuwarden)

Drs. H. Verlinden (kaderapotheker kwetsbare ouderen, lid SIG kwetsbare ouderen KNMP)

Dr. M. Lafeber (internist en klinisch farmacoloog Erasmus MC)

Drs. S. Moerman (specialist ouderengeneeskunde, kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde)

Dr. R.M. Kok (ouderenpsychiater Parnassiagroep)

Drs. C. Stein (klinisch geriater en klinisch farmacoloog ziekenhuis Gelderse Vallei Ede)

Ephor werkt nauw samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). CBG medewerkers Ineke Crijns is vanuit CBG bij Ephor betrokken. Ondersteunend lid is Judith Woudstra (klinisch geriater en klinisch farmacoloog Tjongerschans ziekenhuis Heerenveen).

Vlnr bovenste rij: M. Lafeber, B. Sallevelt, T. Egberts, I. Wilting, C. Drenth (oudlid), W. Knol, S. van Haren Noman, I. Crijns, H. Verlinden, H. Kuin (oudlid). Vlnr onderste rij: S. Moerman, E. van Poelgeest, C. Stein, A. Warman, J. Woudstra

Kan ik voor polyfarmacie-onderwijs niet alleen naar de Ephor website verwijzen, maar ook de materialen gebruiken?

De website is vrij toegankelijk en alle materialen zijn gratis te downloaden. Als u iets wilt terugdoen voor Ephor kunt u vrijwillig een bijdrage storten op: Stichting Ondersteuningsfonds Ephor rekening NL41INGB0004539561.

Moet ik mij registreren om gebruik te maken van de producten op de Ephor website?

Nee, alle producten op de Ephor website zijn gratis te downloaden. Er is geen registratie nodig. Als u het werk van Ephor wilt ondersteunen kunt u vrijwillig een bedrag overmaken op de rekening van Stichting Ondersteuningsfonds Ephor, rekeningnr 4539561 te Oranjewoud.

Hoe pak ik polyfarmacie aan?

Ephor heeft een methode ontwikkeld om polyfarmacie systematisch te optimaliseren. Deze methode wordt momenteel gedigitaliseerd. De (huis)arts, praktijk-ondersteuner en apotheker kunnen dit dan samen efficiënt oppakken.

Hoe kan het onderwijs en nascholing over de farmacologie en farmacotherapie aan ouderen met multimorbiditeit beter?

Ephor is van plan het huidige onderwijs en de nascholing in Nederland te evalueren en te verbeteren met behulp van: – het onderwijsinstrument 6-step dat landelijk wordt ingevoerd – de e-learning module P-Scribe, waarin een polyfarmacie module is opgenomen.

Hoe kunnen oude patiënten met multimorbiditeit, ook de oudste ouderen, in onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen?

Ephor ziet ouderen graag zoveel mogelijk betrokken in de preregistratie fase van geneesmiddelen. Door de diversiteit van de patiënten en de aanwezige multimorbiditeit is dit helaas lang niet altijd haalbaar. Daarom wil Ephor als pilot het Postmarketing Intensive Monitoring programma opzetten, waarbij ouderen (ook de oudste ouderen, die de nieuwe geneesmiddelen al krijgen voorgeschreven) intensief worden gevolgd als het gaat om: – de effectiviteit – de juiste dosering – en veiligheid van het geneesmiddel.

Hoe kan ik de farmacotherapie van de patiënt zo goed mogelijk bewaken?

Ephor wil in het Elektronisch Medicatie Dossier niet alleen de reeds beschikbare modules van o.a. interactiebewaking en bewaking bij verminderde nierfunctie verwerken, maar ook: – eerder bij de patiënt opgetreden bijwerkingen – eerder ineffectief gebleken medicatie. Zo wordt werkelijk een Individuele Elektronische Pharmacovigilantie mogelijk.

Hoe weet ik wat een patiënt daadwerkelijk gebruikt?

Praktijkondersteuners, farmaceutisch consulenten of wijkverpleegkundigen kunnen in ongeveer 10 minuten tijd de Gestructureerde Medicatie Anamnese (GMA) van Ephor afnemen bij hun patiënten. Het onderzoek naar de GMA is in een gevorderd stadium en de GMA komt dit jaar beschikbaar.

Is het nodig om in te loggen op de website van Ephor?

Nee, alle producten en links zijn vrij toegankelijk. Inloggen is niet nodig.

Moet ik mij registreren voor de Ephor website?

Nee, de Ephor website is vrij toegankelijk en gratis te gebruiken. Als u iets wilt terugdoen voor Ephor kunt u vrijwillig een bijdrage storten op: Stichting Ondersteuningsfonds Ephor rekeningnummer NL41INGB000.