Nieuws over de Ephorapp

Een update van de DOAC teksten in de Ephor app is begonnen. Voor rivaroxaban en apixaban is de update al klaar, dabigatran en edoxaban zijn nog niet gereviseerd. Binnen de DOAC’s en vitamine K antagonisten (VKA’s) geeft Ephor voor (kwetsbare) ouderen de voorkeur aan apixaban. Dit op basis van aangetoonde effectiviteit bij ouderen, en een gunstiger veiligheidsprofiel in vergelijking met vitamine-K antagonisten (VKAs) en andere Direct werkende Orale Anticoagulantia (DOACs).
Lees ons advies op de Ephor app!

Nieuwe kernleden Ephor

De samenstelling van het Ephor kernteam is veranderd. Klinisch geriater/klinisch farmacoloog Clara Drenth – van Maanen gaat helaas het kernteam van Ephor verlaten. Zij was sinds de oprichting van Ephor betrokken bij Ephor en was samen met Karen Keijsers verantwoordelijk voor de onderwijstak en de samenwerking met het farmacotherapeutisch kompas. Zo gaf zij meermaals les voor de PAO farmacie. Ook maakte zij jarenlang de nieuwsbrief en website en schreef en controleerde zij vele appteksten. We willen Clara hartelijk danken voor haar jarenlange inzet voor Ephor! 

Daarnaast is Hilda Kuin, Ephor medewerker via het CBG, gestopt met haar Ephor werkzaamheden. We danken Hilda voor haar bijdrage en inzet bij het schrijven van meerdere appteksten.

Nieuw kernlid is Harmke Verlinden, openbaar apotheker en lid van de SIG kwetsbare ouderen KNMP, waarmee de openbaar apothekers beter bij Ephor vertegenwoordigd zijn. Bij de clinici sluiten Charlotte Stein (klinisch geriater en klinisch farmacoloog), Melvin Lafeber (internist en klinisch farmacoloog), Rob Kok (ouderenpsychiater) en Sharon Moerman (specialist ouderengeneeskunde) aan. We zijn erg blij dat we vertegenwoordiging uit steeds meer vakgebieden kunnen verwelkomen bij Ephor en zo onze kwaliteit en doelgroepenbereik kunnen vergroten. In de nieuwsbrief leest u meer over hen.

Vijf nieuwe kennisdocumenten beschikbaar: antidepressiva, antipsychotica, benzodiazepinen, anti-epileptica en opoïden. 

In de module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ bij de richtlijn Polyfarmacie bij ouderen zijn nieuwe kennisdocumenten gepubliceerd! De module biedt handvatten aan voorschrijvers, apothekers en patiënten om het minderen en stoppen van geneesmiddelen bij oudere patiënten (≥ 70 jaar) in de dagelijkse praktijk vorm te geven. Recent zijn er vijf nieuwe kennisdocumenten ontwikkeld, vastgesteld door de kernwerkgroep bestaande uit SIR, KNMP, NHG, Ephor en NVKG en meegelezen door diverse experts uit het veld. De vijf nieuwe kennisdocumenten zijn nu beschikbaar en betreffen de geneesmiddelgroepen: antidepressiva, antipsychotica, benzodiazepinen, anti-epileptica en opioïden. Hierin staan overwegingen beschreven om wel of juist niet te stoppen, welk bewijs er bekend is over het stoppen of minderen van deze geneesmiddelgroep bij ouderen en stappenplannen voor afbouw. Daarnaast wordt er patiënt informatie geplaatst over het afbouwen van deze geneesmiddelgroepen op de websites van thuisarts.nl en apotheek.nl. Raadpleeg de kennisdocumenten op onze site.

SGLT-2 remmers bij kwetsbare ouderen

SGLT2-remmers hebben bewezen gunstige effecten bij diabetes mellitus type 2, hartfalen en chronische nierinsufficiëntie. Veel ouderen hebben één of meerdere van deze aandoeningen en komen daardoor in aanmerking voor een SGLT2-remmer. Werken deze middelen ook bij kwetsbare ouderen?

O.a. Eveline van Poelgeest (kernlid Ephor) schreef mee aan dit interessante artikel bij NTVG. Lees het hier.

Proefschrift statines bij ouderen

Op 8 november  jl. promoveerde Geert Lefeber met zijn proefschrift Statin treatment in the ageing population aan de Universiteit Utrecht. Het proefschrift is nu ook te vinden op deze website: https://ephor.nl/proefschriften/

Vier op de vijf ouderen boven de 80 jaar krijgt na een beroerte of hartinfarct statines, maar werken deze eigenlijk wel? Statines worden vaak genoemd als medicatie om te staken, maar wat zijn de risico’s hiervan?
Eén op de tien mensen boven de 80 ontwikkelt aortaklepstenose, waarbij dit tegenwoordig tot hoge leeftijd met een transcatheter aortaklep-implantatie (TAVI) behandeld kan worden. Wat zijn eigenlijk risicofactoren bij ouderen op complicaties na een TAVI en geeft statinegebruik een lager risico op deze complicaties?Algemeen lijkt het starten van statines ook boven de 80 nuttig na een beroerte of hartinfarct en geeft het stoppen van statines bij zowel fitte als kwetsbare ouderen een groter risico op nieuwe hart- en vaatziekten. Geheugenklachten verdubbelen het risico op complicaties na een TAVI, waarbij statinegebruik het risico op complicaties niet verlaagd.

Isosorbidemononitraat

Ook isosorbidemononitraat staat in de Ephor app: een mogelijk middel voor profylaxe en onderhoudsbehandeling van angina pectoris. Wel dient rekening gehouden te worden met het risico op orthostatische hypotensie met als gevolg een verhoogde kans op vallen. Het voordeel ten opzichte van isosorbidedinitraat is de afwezigheid van een first pass effect, waardoor de biologische beschikbaarheid hoger is en voorspelbaarder.

Geriatriedagen 2024

Op 9 februari 2024 mag Ephor weer een workshop verzorgen op de geriatriedagen. Daar zijn we erg blij mee en we steunen dit leuke congres in Den Bosch van harte!

📣 Reserveer nu je plek bij de Geriatriedagen!
⏳ Let op, tot en met zondag 17 december krijg je korting op de inschrijving! Haast je en schrijf nu in.
🔍 Benieuwd naar het programma? Bekijk het hier.
🍽️ De locatie voor het congresdiner is bekend: Bolwerk Den Bosch. Kom genieten van een heerlijk uitgeserveerd diner. Geef je op tijdens inschrijving en verzeker jezelf van een plek!

Corticosteroïden op de Ephor app

De corticosteroïden dexamethason, prednison en prednisolon staan op de Ephor app! Voor COPD/astma en reumatische aandoeningen geeft Ephor een gelijkwaardig advies: alledrie de middelen zijn geschikt voor ouderen. Voor COVID-19 met zuurstofbehoefte is alleen dexamethason geregistreerd, dus dit middel heeft ook bij ouderen de voorkeur. Neem een kijkje in de app op uw smartphone of browser!

Isosorbidedinitraat toegevoegd

De nitraten komen in de Ephor app: isosorbidedinitraat is een mogelijk middel bij ouderen voor de behandeling van zowel angina pectoris (acute aanval/preventie) als hartfalen. Wist u dat er ook een retard tablet van 20 mg met breukgleuf bestaat? De retardtablet mag niet worden fijngemalen maar wel gebroken worden.