Deprescribing door geriaters

Hoe denken en handelen geriaters en geriaters in opleiding als het gaat om deprescribing? Eveline van Poelgeest et al. deden onderzoek naar deprescribing onder Europese geriaters (in opleiding). Benieuwd naar de resultaten? Kijk op onze website bij ‘Artikelen’ naar het artikel dat verscheen in de European Geriatric Medicine.

Ephor app

De ephor app groeit! Van bijna 150 geneesmiddelen is er een apptekst beschikbaar. De meest recente middelen die zijn toegevoegd zijn de tromocytenaggregatieremmers en twee laxantia (movicolon en psylliumzaad). Neem eens een kijkje op ephorapp.nl of in de app op je smartphone.

Samenwerking Ephor en ZonMW

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMW bestaat 10 jaar. Ephor feliciteert ZonMW met dit mooie jubileum! Ter gelegenheid hiervan is er een digitaal magazine met ruim 65 interviews met projectleiders en andere betrokkenen die vertellen over de resultaten en impact van hun onderzoeksprojecten. Ook Ephor werd geholpen door het GGG programma van ZonMW. Wat dat heeft opgeleverd leest u in het interview met Ephor kerngroep lid Sanne van Haren Noman.

Ziekenhuiszorg voor ouderen

Op 6 april jl promoveerde Birgit Damoiseaux-Volman in AUMC op verbetering van de kwaliteit van de ziekenhuiszorg voor ouderen met behulp van beslissingsondersteunende systemen. Hier vindt u de link naar haar proefschrift. De link is ook te vinden op onze homepage in de rechterkolom ‘Onderzoek’. Het proefschrift bevat de volgende hoofdstukken: 

1. Priority Setting in Improving Hospital Care for Older Patients Using Clinical Decision Support;
2. Falls and delirium in older inpatients: Work-as-imagined, work-as-done and preferences for clinical decision support systems; 
3. Potentially inappropriate prescribing in older hospitalized Dutch patients according to the STOPP/START criteria v2: a longitudinal study; 
4. Potentially inappropriate medications and their effect on falls during hospital admission; 
5. Clinical validation of clinical decision support systems for medication review: a scoping literature review
6. Effect of interventions with a clinical decision support system for hospitalized older patients: systematic review mapping implementation and design factors

Leidraad verantwoord wisselen medicijnen

De nieuwe Leidraad verantwoord wisselen medicijnendient als handvat voor patiëntenorganisaties, voorschrijvers, apothekers en zorgverzekeraars om in de praktijk te komen tot een verantwoorde wisseling van een medicijn met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. De leidraad gaat nadrukkelijk niet over situaties waarin er sprake is van therapeutische substitutie. Lees hier het nieuwsbericht over de leidraad op de website van de Federatie. U vindt de leidraad ook op onze website onder het kopje Hulp bij voorschrijven – Richtlijnen.

Nieuw in de Ephor app: digoxine

Digoxine is toegevoegd aan de Ephor app. Digoxine wordt door Ephor alleen als mogelijk middel geadviseerd voor de behandeling van hartfalen met een ejectiefractie ≤45% en supraventriculaire (tachy-) aritmieën, wanneer andere middelen onvoldoende effectief gebleken zijn. Dit in verband met weliswaar effectiviteit in het verlagen van (hartfalen gerelateerde) ziekenhuisopnames en het optreden van episodes van acuut hartfalen, maar ook een ongunstig bijwerkingenprofiel, groot interactiepotentieel en ongunstige farmacokinetiek met hoog risico op toxiciteit.

De volledige tekst is te vinden op de app (gratis downloaden via Play store of App store) of via www.ephorapp.nl