Nieuwe module richtlijn Polyfarmacie bij ouderen

Recent is de nieuwe Module Medicatiebeoordeling verschenen, onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen. De module is tot stand gekomen onder voorzitterschap van Rob van Marum. De module gaat in op de specifieke factoren en omstandigheden die leiden tot een succesvolle uitvoering van medicatiebeoordelingen, zodat toepassing van een medicatiebeoordeling voorbehouden blijft aan patiënten met een fors verhoogd risico op farmacotherapeutische problemen en bij wie de te verwachte effecten op de medicatieveiligheid in reële verhouding staan tot de benodigde inzet van mensen en middelen. De module is te vinden op de website onder het kopje Hulp bij voorschrijven – Richtlijnen

Ephor Nieuws Zomer 2019

Het Ephor Nieuws Zomer 2019 is verzonden aan iedereen die zich hiervoor heeft ingeschreven. U kunt zich inschrijven voor het Ephor Nieuws door dit via het tabblad ‘Inschrijven’ op de website kenbaar te maken. De Nieuwsbrief is ook op de website geplaatst onder Onderwijs/Info-Ephor Nieuws.

Update Ephor app

Update Ephor app

Er heeft recent weer een update plaatsgevonden van de Ephor app. Inmiddels bevat de app informatie over de effectiviteit en veiligheid bij ouderen van meer dan 90 geneesmiddelen.
De Ephor app is gratis te downloaden via Playstore en de Appstore.

Proefschrift Sanne Verdoorn

Op woensdag 13 maart is Sanne Verdoorn, apotheker, gepromoveerd op het proefschrift ‘Clinical medication review: One step beyond. Computer rules or personal goals?’. Zij onderzoek in haar proefschrift of medicatiebeoordelingen geoptimaliseerd konden worden voor oudere patiënten met polyfarmacie. Ze heeft zich hierbij gericht op de selectiecriteria, de uitvoering, en uitkomstmaten van de medicatiebeoordeling. Haar volledige proefschrift is te vinden onder het tabblad ‘onderzoek’ en vervolgens proefschriften.   

 

Posterpresentatie PCNE congres

Tijdens het PCNE congres (Pharmaceutical Care Network Europe) heeft Linda Mulder-Wildemors van het SIR-instituut in Leiden in samenwerking o.a. met Ephor een poster gepresenteerd van haar onderzoek naar het verminderen van onjuist medicatiegebruik bij ouderen door het inzetten van een clinical decision support systeem. De samenvatting en poster van haar onderzoek zijn te vinden onder het kopje ‘onderzoek’, subkopje ‘abstracts’ en subkopjes ‘posters’.

Update Ephor app

Er heeft recent weer een update plaatsgevonden van de Ephor app. Er staat nu van meer dan 80 geneesmiddelen beschreven wat er bekend is over de effectiviteit en veiligheid van deze middelen bij ouderen. De Ephor app is gratis te dowenloaden via Playstore en de Appstore.