Over Ephor

Ephor is het Expertisecentrum PHarmacotherapie bij OudeRen.

De missie van Ephor is er voor te zorgen dat de oude patiënt beter farmacotherapeutisch wordt behandeld.

Ephor onderzoek efficiënte methoden om polyfarmacie te optimaliseren met behulp van de digitale STRIP-assistant. Dit instrument wordt op Europees niveau bestudeerd naar effectiviteit en kostenbesparing.

Ephor besteedt ook aandacht aan haalbaar geneesmiddelenonderzoek bij de kwetsbare oude patiënt. Ephor verzamelt de aanwezige informatie bij registratie van geneesmiddelen, beoordeelt of deze middelen een goede benefit/risk verhouding hebben bij de kwetsbare patiënt, en geeft aan of aanvullend onderzoek nodig is. De informatie zal beschikbaar worden gesteld door een goede zoekfunctie in het Farmacotherapeutisch Kompas.

Met behulp van de evidence-based geneesmiddelenrapporten kan een goede keuze gemaakt worden voor rationele farmacotherapie bij ouderen. Voor de meest belangrijke geneesmiddelen voor ouderen worden geneesmiddelenteksten opgesteld met een advies. Deze teksten worden zowel op de website als via de Ephor app beschikbaar gesteld.

Op het gebied van onderwijs is aansluiting gezocht bij de e-learning methode Pscribe, waarvoor de polyfarmaciemodule is ontwikkeld. Ephor verzorgt samen met de PAO-F en PAO-H nascholingscursussen.

Op de website zijn alle door Ephor ontwikkelde methoden te vinden. Ook zijn er relevante links zodat snel opgezocht kan worden welke relevante interacties er zijn, hoe de nierfunctie het beste berekend kan worden bij ouderen, etc.

Alle documenten zijn gratis te downloaden. Als u het werk van Ephor wilt ondersteunen kunt u een bedrag overmaken op de rekening van Stichting Ondersteuningsfonds Ephor, rekeningnr NL41INGB0004539561 te Leiden.

Ephor is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw (projectnr:11.31040.01) en financiering van VWS.

Onderstaande leden zijn betrokken bij Ephor:

Kernteamleden:

  • Dagelijks bestuur: Dr. W. Knol, voorzitter, Dr. E. van Poelgeest, penningmeester/secretaris, Prof. dr. A.C.G. Egberts, algemeen lid, Drs. S. van Haren Noman, algemeen lid
  • Apothekers: Dr. B. Sallevelt, Dr. I. Wilting, Drs. A. Warman, Drs. H. Verlinden
  • Clinici: Dr. C.J.P.W. Keijsers, Prof. dr. R. van Marum, Dr. M. Lafeber, Drs. C.E. Stein, Dr. R.M. Kok, Drs. S. Moerman

 

Ondersteunende leden: Drs. J. Woudstra, Dr. H.J.M.J.. Crijns (CBG-lid)