Storing in Ephor app

In de Ephor app is een storing ontstaan. Inmiddels is het probleem opgelost, maar de app moet wel opnieuw worden gedownloaded uit de store. De app bevat meer dan 120 geneesmiddelen. Er zijn interne links gemaakt zodat snel vanuit de tekst van een geneesmiddel naar een groepsoverzicht kan worden gegaan en vice versa.

Ephor app vernieuwd

De Ephor app is in een nieuwe omgeving gebracht, waardoor de app sneller kan worden aangepast en sneller zal worden geüpdatet. De app bevat momenteel meer dan 80 geneesmiddelen en 14 geneesmiddelengroepen met informatie over (kwetsbare) ouderen. De app is gratis te downloaden uit de stores en is ook op de computer te bereiken via ephorapp.nl