Isosorbidemononitraat

Ook isosorbidemononitraat staat in de Ephor app: een mogelijk middel voor profylaxe en onderhoudsbehandeling van angina pectoris. Wel dient rekening gehouden te worden met het risico op orthostatische hypotensie met als gevolg een verhoogde kans op vallen. Het voordeel ten opzichte van isosorbidedinitraat is de afwezigheid van een first pass effect, waardoor de biologische beschikbaarheid hoger is en voorspelbaarder.

Geriatriedagen 2024

Op 9 februari 2024 mag Ephor weer een workshop verzorgen op de geriatriedagen. Daar zijn we erg blij mee en we steunen dit leuke congres in Den Bosch van harte!

📣 Reserveer nu je plek bij de Geriatriedagen!
⏳ Let op, tot en met zondag 17 december krijg je korting op de inschrijving! Haast je en schrijf nu in.
🔍 Benieuwd naar het programma? Bekijk het hier.
🍽️ De locatie voor het congresdiner is bekend: Bolwerk Den Bosch. Kom genieten van een heerlijk uitgeserveerd diner. Geef je op tijdens inschrijving en verzeker jezelf van een plek!

Corticosteroïden op de Ephor app

De corticosteroïden dexamethason, prednison en prednisolon staan op de Ephor app! Voor COPD/astma en reumatische aandoeningen geeft Ephor een gelijkwaardig advies: alledrie de middelen zijn geschikt voor ouderen. Voor COVID-19 met zuurstofbehoefte is alleen dexamethason geregistreerd, dus dit middel heeft ook bij ouderen de voorkeur. Neem een kijkje in de app op uw smartphone of browser!

Isosorbidedinitraat toegevoegd

De nitraten komen in de Ephor app: isosorbidedinitraat is een mogelijk middel bij ouderen voor de behandeling van zowel angina pectoris (acute aanval/preventie) als hartfalen. Wist u dat er ook een retard tablet van 20 mg met breukgleuf bestaat? De retardtablet mag niet worden fijngemalen maar wel gebroken worden.

Switchen van antistolling? Hoger risico op bloedingen

Een recent gepubliceerde trial in Circulation toont aan dat kwetsbare ouderen (GFI>3) met atriumfibrilleren die switchen van een vitamine K antagonist (VKA) naar een DOAC een hoger risico hebben op klinisch relevante bloedingen dan de kwetsbare ouderen die doorgingen met de VKA, terwijl het risico op trombo-embolische events gelijk blijft.

Wat vindt Ephor?

In de Ephor app hebben VKA’s en DOAC’s bij atriumfibrilleren beiden de kleur blauw: ‘geen duidelijke voor- of nadelen ten opzichte andere middelen uit dezelfde groep bij (kwetsbare) ouderen.’ Sinds het verschijnen van dit advies zijn er nieuwe studies naar DOAC’s gepubliceerd waarin ook ouderen zijn meegenomen, maar een studie specifiek gericht op kwetsbare ouderen was er nog niet. In afwachting van een revisie van de appteksten over antistolling kunnen we deze studie naar kwetsbare ouderen niet negeren en adviseert Ephor kwetsbare ouderen niet zomaar om te zetten naar een DOAC. Natuurlijk kunt u d.m.v. samen beslissen de keus maken om wel te switchen, bv. als de VKA’s slecht in te stellen zijn of het gebruiksgemak zwaar weegt. De uitleg over de trial op de website van het UMC kan daarbij behulpzaam zijn.

Het artikel in Circulation vindt u hier https://ephor.nl/artikelen/ Uitleg over de trial vindt u hier 

Promotie Lianne Huibers OPERAM studie

15 juni jl. promoveerde Lianne Huibers met haar proefschrift ‘Clinical decision support-assisted
pharmacotherapy optimisation for older hospitalised patients’. Net als Bastiaan Sallevelt heeft Lianne een grote bijdrage geleverd aan de internationale OPERAM studie, wat heeft geresulteerd in een prachtig proefschrift. U kunt het proefschrift lezen op de Ephor website onder Proefschriften.

DRA tool op ephor app

Hoe groot is de kans op heropname in het ziekenhuis door medicatie bij oudere patiënten? Britt Snijders en collega’s maakten in het kader van de OPERAM studie een tool om Drug Related Readmissions te voorspellen. De Limoncello studie gaat beoordelen of met de tool geselecteerde hoog risico patiënten effect hebben van een medicatiebeoordeling. De tool is beschikbaar via de Ephor app op de smartphone en op ephorapp.nl. Het betreffende artikel wordt gepubliceerd in de JAGS en is te vinden op de Ephor website onder artikelen.