Het rapport over de ACEremmers is volledig herzien. Perindopril is als referentiemiddel gekozen. Op grond van de beschikbare literatuur is een aantal kleurcoderingen gewijzigd. Zo wordt enalapril als middel van voorkeur bij hartfalen met gestoorde ejectiefractie gekozen op basis van een positief effect op reductie van sterfte bij ouderen. Bij hartfalen met behouden ejectiefractie zijn er geen positieve effecten van ACEremmers in vergelijking met placebo of andere therapie en in een aantal studies is er zelfs meer sterfte. Het rapport is beschikbaar onder Hulp bij voorschrijven/ Ephorrapporten