OPERAM inclusie afgerond

De inclusie voor de OPERAM studie is afgerond. In totaal zijn er door de 4 Europese klinische centra (uit Bern, Cork, Utrecht en Louvain) meer dan 2000 patiënten geïncludeerd. OPERAM is een acroniem voor OPtimising ThERapy to prevent Avoidable hospital admissions in the Multimorbid elderly. Het doel van de OPERAM studie is om te onderzoeken of optimalisatie van polyfarmacie leidt tot minder medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames. In deze studie wordt onder andere de door EPHOR en de faculteit computerscience van de UU ontwikkelde STRIPassistant, een digitale methode om polyfarmacie te optimaliseren, onderzocht. Een videodemo van de STRIPassistant is beschikbaar.

Nieuw artikel over vitamine K antagonisten vs DOACs

In PIL, een geaccrediteerd nascholingsblad over farmacotherapie in de eerste lijn, is een artikel gepubliceerd over vitamine K antagonisten vs DOAC’s, geschreven door Ephor kerngroeplid Koos Brouwers en Maarten Beinema, arts antistollingscentrum. In het artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen VKA’s en DOAC’s wat betreft farmacokinetiek en – dynamiek, evenals beschikbare kennis over effectiviteit en veiligheid van de verschillende middelen. Het artikel is te vinden onder het kopje Onderzoek – Artikelen.

Ephor app is uitgebreid

De Ephor app is sinds februari 2018 beschikbaar en bevat momenteel voorschrijfinformatie over ouderen van 65 verschillende geneesmiddelen. De app bevat o.a. informatie over 5-alpha-reductaseremmers, ACE-remmers, tricyclische antidepressiva, antipsychotica, DOAC’s en VKA’s, anxiolotyca, bètablokkers, calciumantagonisten, hypnotica, muscarine-antagonisten, NSAID’s en opioiden.

De app is gratis te downloaden via Google Play Store of de Appstore.

Niels Vlieland promoveert op proefschrift getiteld ‘Patient compliance with drug storage recommendations’

Niels Vlieland zal zijn proefschrift in het openbaar verdedigen op donderdag 13 september 2018 in het Academiegebouw te Utrecht. Het juist bewaren van geneesmiddelen is belangrijk om de kwaliteit en daarmee de veiligheid en werkzaamheid te kunnen garanderen. Tot en met de apotheek worden geneesmiddelen onder gecontroleerde omstandigheden bewaard. Het is echter grotendeels onbekend of patiënten zelf hun geneesmiddelen thuis ook volgens de instructies bewaren. In dit proefschrift is bestudeerd in hoeverre patiënten thuis wel of niet voldoen aan de bewaarvoorschriften van verschillende geneesmiddelen, wat de onderliggende redenen daarvan zijn, en de mogelijke gevolgen van het niet goed bewaren van geneesmiddelen door patiënten thuis. De onderzoeken beschreven in dit proefschrift waren niet mogelijk geweest zonder de intensieve samenwerking tussen apotheek UMC Utrecht, de apotheek van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, en de afdeling farmaco-epidemiologie & klinische farmacologie alsmede UPPER van het departement farmaceutische wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het begeleidend team bestond uit Dr Helga Gardarsdottir (co-promotor), Dr Bart van den Bemt (co-promotor), Prof dr Marcel Bouvy (promotor) en Ephor kerngroepli Prof dr Toine Egberts (promotor).

De pdf van het proefschrift is op deze website te vinden onder het kopje ‘Onderzoek’ en ‘Proefschriften’.

Melding Ephor app voor Android en iOS

Door het besturingssysteem van uw mobiele toestel regelmatig te updaten, zorgen Android en iOS ervoor dat uw toestel goed blijft functioneren en dat ook de beveiliging wordt geoptimaliseerd. Soms betekent een update echter dat bepaalde functionaliteiten van een app niet meer worden ondersteund.

Android heeft om de kwaliteit van apps te kunnen garanderen de eis gesteld dat nieuwe apps die in de Google Play store worden geplaatst per 1 november a.s. aan een bepaalde technische eis moeten voldoen. Apps die hier niet aan voldoen kunnen niet worden gepubliceerd. Apps die al in de Google Play store staan die niet aan deze technische eis voldoen kunnen vanaf 1 november niet meer worden geüpdatet als het toestel van de gebruiker een te oud besturingssysteem hanteert1.

Kortom; als u een Android toestel gebruikt, zorg dan dat u uw besturingssysteem update naar minimaal Android 8+ en het liefst natuurlijk de meest recente versie. Hiermee beschermt u uw eigen gegevens en de apps die op uw toestel staan geïnstalleerd functioneren het beste!

 

Apple heeft eind 2017 de iPhone X op de markt gebracht. Deze heeft een iets andere interface dan u als Apple-gebruiker van voorgaande toestellen gewend was. Dit heeft consequenties voor de eisen waaraan apps moeten voldoen. Mocht de lay-out van de Ephor app niet kloppen op uw toestel, controleer dan of uw besturingssysteem up-to-date is. Bent u reeds in het bezit van een iPhone X? Dan is de app waarschijnlijk nog niet aangepast om juist te worden weergegeven op een iPhone X.

Mocht u de Ephor app nog niet op uw telefoon hebben, dan kunt u die gratis downloaden via Google Play store of de Appstore, ook is de app bereikbaar via www.ephorapp.nl

prof. dr. Rob van Marum lid CBG

Ephor kerngroeplid prof.dr. Rob van Marum is door de Minister van VWS benoemd tot lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Hij volgt hiermee Ephor kerngroeplid dr. Paul Jansen op. Het CBG is verantwoordelijk voor de beoordeling, registratie en risicobewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Prof.dr. Rob van Marum zal binnen het College vormgeven aan het speerpunt gerontofarmacologie. De ambtstermijn is 4 jaar en kan twee keer worden verlengd met 4 jaar door herbenoeming.

Hypofosfatemie is risico bij intraveneus ijzerpreparaat

Kerngroeplid van Ephor, prof. dr. Koos Brouwers, schreef in het Pharmaceutisch Weekblad van mei 2018 het artikel: ‘Hypofosfatemie is risico bij intraveneus ijzerpreparaat.’ Vooral suikergebonden intraveneuze ijzerpreparaten kunnen een stijging van FGF23-spiegels veroorzaken, met hypofosfatemie als gevolg. Om hypofosfatemie te voorkomen kan het nuttig zijn eerst de vitamine D-status te bepalen en een eventueel tekort aan te vullen. Bij klachten van hypofosfatemie is het zinvol de fosfaatconcentratie te bepalen. Het volledige artikel is te vinden onder het kopje ‘onderzoek’ en vervolgens ‘artikelen’.