Het psychofarmacagebruik bij verpleeghuispatiënten met dementie is ongeveer gelijk gebleven. Het antipsychoticagebruik is met ongeveer 8 procent gedaald; het anxiolyticagebruik en het gebruik van antidementiemiddelen steeg met respectievelijk 5 en 8 procent in de periode 2003-2011. Sytse Zuidema en collega’s publiceren daarover in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde van 21 april.