Wanneer is vasculair risicomanagement rationeel bij 80-plussers? Dat is onderwerp van debat op de Boerhaavecursus Medicamenteuze therapie in Leiden. Paul Jansen van Ephor zal uitleg geven op welke manier tot een beslissing kan worden gekomen om een oude patient met hypertensie of hypercholesterolemie  wel of niet medicamenteus te behandelen. De pdf van de voordracht is te vinden onder de kop Onderwijs/info.