Het artikel ‘Optimizing Therapy to Prevent Avoidable Hospital Admissions in Multimorbid Older Adults (OPERAM): cluster randomised controlled trial’ is gepubliceerd in de British Medical Journal (BMJ). Een belangrijk artikel als resultaat van het lopende OPERAM project.

Het artikel beschrijft een gerandomiseerde trial onder klinische patiënten > 70 jaar met multimorbiditeit en polyfarmacie, waarvan een deel een gestructureerde medicatiebeoordeling kreeg op basis van de START/STOPP criteria. Dit resulteerde in reductie van onjuist medicatiegebruik, maar er werd geen significant effect aangetoond op geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames.

Het NtvG publiceerde een Nederlandstalig artikel over het onderzoek: ‘Geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames bij ouderen: zijn ze te voorkomen met een medicatiebeoordeling in het ziekenhuis?’

Het artikel vindt u op  onze homepage onder ‘Artikelen’ of via deze link.

Een interview met Wilma Knol over het artikel vindt u hier.

Het NtvG artikel vindt u hier.