Update Ephor app

Er heeft recent weer een update plaatsgevonden van de Ephor app. Er staat nu van meer dan 80 geneesmiddelen beschreven wat er bekend is over de effectiviteit en veiligheid van deze middelen bij ouderen. De Ephor app is gratis te dowenloaden via Playstore en de Appstore.