Samenwerking Ephor en ZonMW

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMW bestaat 10 jaar. Ephor feliciteert ZonMW met dit mooie jubileum! Ter gelegenheid hiervan is er een digitaal magazine met ruim 65 interviews met projectleiders en andere betrokkenen die vertellen over de resultaten en impact van hun onderzoeksprojecten. Ook Ephor werd geholpen door het GGG programma van ZonMW. Wat dat heeft opgeleverd leest u in het interview met Ephor kerngroep lid Sanne van Haren Noman.

Ziekenhuiszorg voor ouderen

Op 6 april jl promoveerde Birgit Damoiseaux-Volman in AUMC op verbetering van de kwaliteit van de ziekenhuiszorg voor ouderen met behulp van beslissingsondersteunende systemen. Hier vindt u de link naar haar proefschrift. De link is ook te vinden op onze homepage in de rechterkolom ‘Onderzoek’. Het proefschrift bevat de volgende hoofdstukken: 

1. Priority Setting in Improving Hospital Care for Older Patients Using Clinical Decision Support;
2. Falls and delirium in older inpatients: Work-as-imagined, work-as-done and preferences for clinical decision support systems; 
3. Potentially inappropriate prescribing in older hospitalized Dutch patients according to the STOPP/START criteria v2: a longitudinal study; 
4. Potentially inappropriate medications and their effect on falls during hospital admission; 
5. Clinical validation of clinical decision support systems for medication review: a scoping literature review
6. Effect of interventions with a clinical decision support system for hospitalized older patients: systematic review mapping implementation and design factors

Leidraad verantwoord wisselen medicijnen

De nieuwe Leidraad verantwoord wisselen medicijnendient als handvat voor patiëntenorganisaties, voorschrijvers, apothekers en zorgverzekeraars om in de praktijk te komen tot een verantwoorde wisseling van een medicijn met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. De leidraad gaat nadrukkelijk niet over situaties waarin er sprake is van therapeutische substitutie. Lees hier het nieuwsbericht over de leidraad op de website van de Federatie. U vindt de leidraad ook op onze website onder het kopje Hulp bij voorschrijven – Richtlijnen.

Nieuw in de Ephor app: digoxine

Digoxine is toegevoegd aan de Ephor app. Digoxine wordt door Ephor alleen als mogelijk middel geadviseerd voor de behandeling van hartfalen met een ejectiefractie ≤45% en supraventriculaire (tachy-) aritmieën, wanneer andere middelen onvoldoende effectief gebleken zijn. Dit in verband met weliswaar effectiviteit in het verlagen van (hartfalen gerelateerde) ziekenhuisopnames en het optreden van episodes van acuut hartfalen, maar ook een ongunstig bijwerkingenprofiel, groot interactiepotentieel en ongunstige farmacokinetiek met hoog risico op toxiciteit.

De volledige tekst is te vinden op de app (gratis downloaden via Play store of App store) of via www.ephorapp.nl

Workshop geriatriedagen

Op vrijdag 11 februari om 14:00 uur organiseert Ephor een workshop voor artsen en apothekers: ‘Minderen en stoppen van medicatie: samen beslissen met de nieuwste inzichten’. Klik hier voor het programma van de geriatriedagen en schrijf u in!

Omschrijving van de workshop:

Artsen schrijven medicatie voor. Maar wie stopt? Het minderen en stoppen van medicatie is bij ouderen een belangrijk onderdeel van de behandeling. De afgelopen twee jaar zijn er verschillende nieuwe richtlijnen, kennisdocumenten en wetenschappelijk bewijs verschenen. U leert in deze actieve workshop hoe u de nieuwste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen vertaalt naar de individuele patiënt in uw spreekkamer. Ook nemen we u mee in de ephorapp en gaan met u het internet op: hoe vindt u snel de informatie die u nodig heeft om medicatie te kunnen stoppen? En in welke omstandigheden is het saneren van medicatie van cruciaal belang?
We gaan in op de criteria die je kunt gebruiken om te beoordelen of een medicijn (on)geschikt is voor ouderen en de do’s en don’ts’ van het stoppen. U krijgt handvatten om deze nieuwe informatie toe te passen in de spreekkamer middels ‘samen beslissen’. Tot slot gaan we oefenen met casus uit de praktijk.

De workshop is geschikt voor voorschrijvers (artsen en verpleegkundig specialisten) en apothekers.

De workshop wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (www.ephor.nl).

Na het volgen van deze workshop kan de deelnemer:
– Beschikbare bronnen en richtlijnen over deprescribing vinden en de nieuwste wetenschappelijke inzichten toepassen.
– De nieuwste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen op het gebied van deprescribing vertalen naar de individuele patiënt in uw spreekkamer.
– Samen met de patiënt bespreken en beslissen welke medicatie het beste bij de patiënt past.?

Nascholing polyfarmacie verplaatst naar juni

De nascholing ‘Samenwerken als sleutel: patiëntgerichte aanpak bij optimaliseren polyfarmacie bij ouderen’ is verplaatst van 20 en 21 januari naar 2 en 3 juni 2022. De nascholing wordt aangeboden door PAOfarmacie en Ephor en is voor apothekers en artsen. Onderwerpen die aan bod komen zijn het voorschrijven van psychofarmaca, palliatieve zorg, polyfarmacie, deprescribing en osteoporose. Natuurlijk wordt per onderwerp ingegaan op de kinetiek, de WHO 6-step methode en samenwerken in de keten. Klik op deze link voor meer informatie en inschrijfmogelijkheid. 

Vragenlijst

Om het gebruik van medische informatieplatforms zoals Ephor in kaart te brengen is er een korte vragenlijst gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. U, als bezoeker van onze website, zou ons enorm helpen door de vragenlijst in te vullen voor 30 oktober as., het kost 5-10 minuten van uw tijd. U vindt de enquête via deze link. Bij voorbaat hartelijk dank!