Workshop geriatriedagen

Op vrijdag 11 februari om 14:00 uur organiseert Ephor een workshop voor artsen en apothekers: ‘Minderen en stoppen van medicatie: samen beslissen met de nieuwste inzichten’. Klik hier voor het programma van de geriatriedagen en schrijf u in!

Omschrijving van de workshop:

Artsen schrijven medicatie voor. Maar wie stopt? Het minderen en stoppen van medicatie is bij ouderen een belangrijk onderdeel van de behandeling. De afgelopen twee jaar zijn er verschillende nieuwe richtlijnen, kennisdocumenten en wetenschappelijk bewijs verschenen. U leert in deze actieve workshop hoe u de nieuwste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen vertaalt naar de individuele patiënt in uw spreekkamer. Ook nemen we u mee in de ephorapp en gaan met u het internet op: hoe vindt u snel de informatie die u nodig heeft om medicatie te kunnen stoppen? En in welke omstandigheden is het saneren van medicatie van cruciaal belang?
We gaan in op de criteria die je kunt gebruiken om te beoordelen of een medicijn (on)geschikt is voor ouderen en de do’s en don’ts’ van het stoppen. U krijgt handvatten om deze nieuwe informatie toe te passen in de spreekkamer middels ‘samen beslissen’. Tot slot gaan we oefenen met casus uit de praktijk.

De workshop is geschikt voor voorschrijvers (artsen en verpleegkundig specialisten) en apothekers.

De workshop wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (www.ephor.nl).

Na het volgen van deze workshop kan de deelnemer:
– Beschikbare bronnen en richtlijnen over deprescribing vinden en de nieuwste wetenschappelijke inzichten toepassen.
– De nieuwste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen op het gebied van deprescribing vertalen naar de individuele patiënt in uw spreekkamer.
– Samen met de patiënt bespreken en beslissen welke medicatie het beste bij de patiënt past.?

Nascholing polyfarmacie verplaatst naar juni

De nascholing ‘Samenwerken als sleutel: patiëntgerichte aanpak bij optimaliseren polyfarmacie bij ouderen’ is verplaatst van 20 en 21 januari naar 2 en 3 juni 2022. De nascholing wordt aangeboden door PAOfarmacie en Ephor en is voor apothekers en artsen. Onderwerpen die aan bod komen zijn het voorschrijven van psychofarmaca, palliatieve zorg, polyfarmacie, deprescribing en osteoporose. Natuurlijk wordt per onderwerp ingegaan op de kinetiek, de WHO 6-step methode en samenwerken in de keten. Klik op deze link voor meer informatie en inschrijfmogelijkheid. 

Vragenlijst

Om het gebruik van medische informatieplatforms zoals Ephor in kaart te brengen is er een korte vragenlijst gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. U, als bezoeker van onze website, zou ons enorm helpen door de vragenlijst in te vullen voor 30 oktober as., het kost 5-10 minuten van uw tijd. U vindt de enquête via deze link. Bij voorbaat hartelijk dank! 

Nascholing

Op 20 en 21 januari 2022 is er weer een nascholing farmacologie, aangeboden door PAOfarmacie en Ephor. De nascholing heet: Samenwerken als sleutel: patiëntgerichte aanpak bij optimaliseren polyfarmacie bij ouderen. Onderwerpen die aan bod komen zijn het voorschrijven van psychofarmaca, palliatieve zorg, polyfarmacie, deprescribing en osteoporose. Natuurlijk wordt per onderwerp ingegaan op de kinetiek, de WHO 6-step methode en samenwerken in de keten. Klik op deze link voor meer informatie en inschrijfmogelijkheid. 

BMJ publiceert OPERAM studie

Het artikel ‘Optimizing Therapy to Prevent Avoidable Hospital Admissions in Multimorbid Older Adults (OPERAM): cluster randomised controlled trial’ is gepubliceerd in de British Medical Journal (BMJ). Een belangrijk artikel als resultaat van het lopende OPERAM project.

Het artikel beschrijft een gerandomiseerde trial onder klinische patiënten > 70 jaar met multimorbiditeit en polyfarmacie, waarvan een deel een gestructureerde medicatiebeoordeling kreeg op basis van de START/STOPP criteria. Dit resulteerde in reductie van onjuist medicatiegebruik, maar er werd geen significant effect aangetoond op geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames.

Het NtvG publiceerde een Nederlandstalig artikel over het onderzoek: ‘Geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames bij ouderen: zijn ze te voorkomen met een medicatiebeoordeling in het ziekenhuis?’

Het artikel vindt u op  onze homepage onder ‘Artikelen’ of via deze link.

Een interview met Wilma Knol over het artikel vindt u hier.

Het NtvG artikel vindt u hier.

Ongewenst wisselen

Het CBG heeft een lijst gepubliceerd van medicijnen waarbij wisselen (bv. van merk) om niet-medische redenen niet wenselijk is (ondanks dezelfde werking). Het kan bijvoorbeeld gaan om een heel andere verpakking of uiterlijk, waardoor het risico op verwarring en daardoor niet of verkeerd innemen groot is. Selectiecriteria waren afname van effectiviteit of onthoudingsverschijnselen bij inname later dan 60 uur en de bijwerkingen bij dubbele inname. Middelen als bumetanide, furosemide, metoprolol, haloperidol en lithiumcarbonaat staan onder andere op de lijst. U vindt de lijst onder het kopje ‘Voorschrijfinstrumenten’ op www.ephor.nl.

FDA besteedt aandacht aan inclusie ouderen in trials

FDA (U.S. Food and Drug Administration) gaat meer aandacht besteden aan includeren van ouderen in trials.In een virtuele workshop werd er gediscussieerd tussen onderzoekers, de FDA en de farmaceutische industrie. Factoren die een rol spelen zijn multimorbiditeit en bijbehorende polyfarmacie, waardoor ouderen vaak worden ge-excludeerd. Naast leeftijd zijn andere factoren zijn van belang, want ook bij studies zonder leeftijdsgrens is het aandeel van ouderen in studies klein. Er is behoefte aan onderzoek naar het effect van multimorbiditeit op trials en naar inzicht in de redenen waarom ouderen ondervertegenwoordigd zijn. Ook zouden er meer farmacokinetiek en farmacodyamiek studies gedaan moeten worden bij ouderen tijdens het registratieproces, zodat duidelijker wordt wat de consequenties zijn van inclusie van ouderen in trials.

Het volledige verslag van de bijeenkomst leest u hier