Op de app kan worden gezocht op individuele geneesmiddelen, geneesmiddelengroepen en indicaties.

De informatie over ouderen die in de patiëntenbijsluiter aanwezig is en informatie over stoppen van het geneesmiddel wordt toegevoegd.

In de app zijn links naar websites die van nut zijn om zo goed mogelijk aan oude patiënten voor te kunnen schrijven.

De geneesmiddelenrapporten van Ephor staan ook in de app. De app is gratis te downloaden via de appstore en is ook te bereiken via www.ephorapp.nl