De herziene STOP/START criteria zijn in april 2015 gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.De herziening is gebaseerd op een studie geïnitieerd door de makers van de STOPP/START criteria uit Ierland. Er hebben een groot aantal Europese deskundigen, waaronder ook uit Nederland, aan meegewerkt. De Engelstalige versie is bewerkt door EPHOR in samenwerking met de NHG en de KNMP. De criteria zijn onder ‘Voorschrijfinstrumenten’ op de Ephor website beschikbaar. De publicatie is te vinden onder: Ned Tijdschr Geneeskd 2015; 159: A8904.