Wegens gebrek aan bewijs voor klinische effectiviteit en het risico op QT-verlenging wordt off-label behandeling van COVID-19 met hydroxychloroquine en chloroquine afgeraden in de huidige SWAB richtlijn ‘Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 (infecties met SARS-CoV-2)’. Hooguit is toediening in onderzoeksverband een optie. Ook Ephor adviseert om het middel niet meer te gebruiken buiten studieverband.

Voor ouderen (>70 jaar) met COVID-19 die (hydroxy)chloroquine binnen studieverband krijgen is een leidraad beschikbaar op de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en Federatie Medisch Specialisten. De leidraad vat de beschikbare literatuur bij ouderen en overwegingen vanuit de farmacologische eigenschappen en geringe praktijkervaring samen.