Nieuwe inzichten in de betekenis van het in de lever gemaakte eiwit hepcidine veranderen het advies voor de toedieningsfrequentie van oraal ijzer.  Dit wordt beschreven in het artikel van Brouwers en Jansen dat in Medisch Farmaceutische Mededelingen is verschenen. Het artikel is beschikbaar op de Ephor website onder Onderzoek/artikelen.

Bij ouderen komt verminderde zuursecretie door atrofische gastritis of een verhoogde maag pH door gebruik van protonpompremmers vaker voor met als gevolg een minder goede ijzerabsorptie. Een eerste stap is dan het toevoegen van een lage dosis vitamine C aan de ijzertherapie. Indien deze combinatie niet goed wordt verdragen, kan parenterale ijzertherapie worden overwogen. Is er een normale lage pH in de maag dan kan, op basis van de nieuwste inzichten in de rol van hepcidine, worden volstaan met een eenmaal daagse toediening.Hiermee zullen de aan ijzertherapie gerelateerde bijwerkingen minder vaak optreden en het vergroot de therapietrouw.