In een gerandomiseerd gecontroleerde studie naar het gebruik van de STRIP-assistant bij een medicatie review hebben drie expert teams, bestaande uit een onafhankelijk arts en apotheker, 150 medication reviews in 13 Amsterdamse praktijken uitgevoerd. De gemiddelde benodigde tijd voor het uitvoeren van de review daalde van 20 minuten (SD = 9.00) naar 10 minutes (SD = 6.13). Het artikel is beschikbaar op deze website (zie Onderzoek/Artikelen).