Michiel Meulendijk is op woensdag 13 januari j.l. in Utrecht gepromoveerd op zijn proefschrift “Optimization of medication reviews trough decision support: prescribing a better pill to swallow.” In dit proefschrift beschrijft hij de totstandkoming van de STRIPassistant en de resultaten van het gebruik van deze methode. De STRIPassistant wordt momenteel verder verbeterd en zal op het voorkomen van medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames in Europa in de OPERAM RCT worden onderzocht. Het proefschrift is beschikbaar op deze website. Het proefschrift is mede mogelijk gemaakt door de subsidie van ZONMw aan EPHOR.