Houd vitaminen in het verzekerd pakket. Dat schrijven seniorenorganisatie KBO-PCOB, de KNMP en het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor) in een brief aan minister Schippers van VWS. Zij reageren op het advies van het Zorginstituut Nederland om diverse receptplichtige vitaminen, mineralen en paracetamol 1000mg uit het GVS te laten stromen. De minister besluit in het voorjaar van 2017 of zij deze middelen blijft vergoeden.Dit pakketadvies treft 1,7 miljoen mensen, veelal chronische patiënten. KBO-PCOB, de KNMP en Ephor vinden dat het Zorginstituut in haar advies voorbijgaat aan het feit dat vooral kwetsbare chronisch zieke patiënten de betreffende vitamines, mineralen en paracetamol gebruiken. Juist voor deze groep patiënten is adequate medicatiebewaking van groot belang. De drie organisaties vrezen dat de uitstroom van deze aangetoond (kosten)effectieve middelen uit het verzekerd pakket zal leiden tot therapieontrouw. Dit is penny wise, pound foolish zo stellen ze. Het afschaffen van de vergoeding van middelen ter preventie van botontkalking levert VWS een bedrag van 100 euro per patiënt op, terwijl bijvoorbeeld een behandeling en opname van een oudere met een heupfractuur gemiddeld 14.000 euro kost. Advies Zorginstituut Het Zorginstituut vindt dat middelen niet in het pakket thuishoren als er een (nagenoeg) gelijkwaardig geneesmiddel of voedingssupplement verkrijgbaar is in de vrije verkoop. Zij wil dat deze middelen hetzelfde behandeld worden als zelfzorggeneesmiddelen en adviseert de minister deze middelen uit het GVS te halen. De minister besluit in het voorjaar van 2017 of zij het advies van het Zorginstituut opvolgt. De Tweede Kamer bespreekt dit tijdens het Algemeen Overleg Pakketbeheer in juni 2017, waar de samenstelling van het basispakket 2018 wordt besproken. De verwachting is dat eventuele maatregelen rond de vergoeding van vitamine D, mineralen en paracetamol per 2018 ingaan.