De nieuwe richtlijn kortdurend antipsychoticagebruik is sinds 1 oktober 2019 beschikbaar in de richtlijnendatabase. Ook via Ephor is de richtlijn te vinden onder het kopje Hulp bij voorschrijven – Richtlijnen.  De richtlijn geeft praktische adviezen over hoe om te gaan met het risico op QTc verlenging bij kortdurend antipsychoticagebruik.