Ephor Nieuws Zomer 2019

Het Ephor Nieuws Zomer 2019 is verzonden aan iedereen die zich hiervoor heeft ingeschreven. U kunt zich inschrijven voor het Ephor Nieuws door dit via het tabblad ‘Inschrijven’ op de website kenbaar te maken. De Nieuwsbrief is ook op de website geplaatst onder Onderwijs/Info-Ephor Nieuws.

Update Ephor app

Update Ephor app

Er heeft recent weer een update plaatsgevonden van de Ephor app. Inmiddels bevat de app informatie over de effectiviteit en veiligheid bij ouderen van meer dan 90 geneesmiddelen.
De Ephor app is gratis te downloaden via Playstore en de Appstore.

Proefschrift Sanne Verdoorn

Op woensdag 13 maart is Sanne Verdoorn, apotheker, gepromoveerd op het proefschrift ‘Clinical medication review: One step beyond. Computer rules or personal goals?’. Zij onderzoek in haar proefschrift of medicatiebeoordelingen geoptimaliseerd konden worden voor oudere patiënten met polyfarmacie. Ze heeft zich hierbij gericht op de selectiecriteria, de uitvoering, en uitkomstmaten van de medicatiebeoordeling. Haar volledige proefschrift is te vinden onder het tabblad ‘onderzoek’ en vervolgens proefschriften.   

 

Posterpresentatie PCNE congres

Tijdens het PCNE congres (Pharmaceutical Care Network Europe) heeft Linda Mulder-Wildemors van het SIR-instituut in Leiden in samenwerking o.a. met Ephor een poster gepresenteerd van haar onderzoek naar het verminderen van onjuist medicatiegebruik bij ouderen door het inzetten van een clinical decision support systeem. De samenvatting en poster van haar onderzoek zijn te vinden onder het kopje ‘onderzoek’, subkopje ‘abstracts’ en subkopjes ‘posters’.

Update Ephor app

Er heeft recent weer een update plaatsgevonden van de Ephor app. Er staat nu van meer dan 80 geneesmiddelen beschreven wat er bekend is over de effectiviteit en veiligheid van deze middelen bij ouderen. De Ephor app is gratis te dowenloaden via Playstore en de Appstore.

Ephor app vernieuwd

De Ephor app is in een nieuwe omgeving gebracht, waardoor de app sneller kan worden aangepast en sneller zal worden geüpdatet. De app bevat momenteel meer dan 80 geneesmiddelen en 14 geneesmiddelengroepen met informatie over (kwetsbare) ouderen. De app is gratis te downloaden uit de stores en is ook op de computer te bereiken via ephorapp.nl

OPERAM inclusie afgerond

De inclusie voor de OPERAM studie is afgerond. In totaal zijn er door de 4 Europese klinische centra (uit Bern, Cork, Utrecht en Louvain) meer dan 2000 patiënten geïncludeerd. OPERAM is een acroniem voor OPtimising ThERapy to prevent Avoidable hospital admissions in the Multimorbid elderly. Het doel van de OPERAM studie is om te onderzoeken of optimalisatie van polyfarmacie leidt tot minder medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames. In deze studie wordt onder andere de door EPHOR en de faculteit computerscience van de UU ontwikkelde STRIPassistant, een digitale methode om polyfarmacie te optimaliseren, onderzocht. Een videodemo van de STRIPassistant is beschikbaar.