In Nederland gebruiken oudere patiënten veel geneesmiddelen. Mede op verzoek van de Geriatric Expert Group van de EMA is een overzicht gemaakt van dit gebruik bij de 15 meest voorgeschreven middelen. Uit de Nederlandse cijfers valt op te maken dat van zeven van de 15 middelen meer dan de helft door oude patiënten wordt gebruikt. Patiënten boven 75 jaar vormen een groot aantal van de gebruikers. Het overzicht is beschikbaar onder Onderwijs/Info/Rapporten op deze website.