Op woensdag 13 maart is Sanne Verdoorn, apotheker, gepromoveerd op het proefschrift ‘Clinical medication review: One step beyond. Computer rules or personal goals?’. Zij onderzoek in haar proefschrift of medicatiebeoordelingen geoptimaliseerd konden worden voor oudere patiënten met polyfarmacie. Ze heeft zich hierbij gericht op de selectiecriteria, de uitvoering, en uitkomstmaten van de medicatiebeoordeling. Haar volledige proefschrift is te vinden onder het tabblad ‘onderzoek’ en vervolgens proefschriften.