De gratis te raadplegen voorschrijftoets voor artsen zorgt voor een afname van potentieel gevaarlijk voorschrijffouten bij jonge artsen. Dit onderzochten Rianda van der Stelt en haar collega’s, waaronder Ephor kernteamlid Karen Keijsers en zij ontvingen voor dit artikel de Opwijrda-prijs.

U vindt het artikel op de Ephor website onder Onderzoek-Artikelen.

Nieuws over de uitgereikte prijs vindt u hier