Ephor app weer uitgebreid

De antipsychotica zijn toegevoegd aan de ephor app. Voor de indicaties delier, psychose bij dementie en agitatie/agressie bij dementie zijn de verschillende antipsychotica vergeleken en is een voorkeursmiddel voor ouderen gekozen. Ook de bisfosfonaten alendroninezuur en risedroninezuur zijn nu te vinden in de app.

De app is te downladen via de app store of te raadplegen via ephorapp.nl. De uitgebreide geneesmiddelrapporten staan in de kolom ‘Hulp bij voorschrijven’ op de Ephor website.

Statines starten na een myocardinfarct bij 80-plussers?

Het artikel van Ephor kernlid Geert Lefeber ’Statins After Myocardial Infarction in the Oldest: A Cohort Study in the Clinical Practice Research Datalink Database’ dat in november 2019 in de Journal of the American Geriatrics Society (JAGS) werd gepubliceerd behoort tot de 10% meest gedownloade artikelen van het tijdschrift. Het is een groot observationeel cohortonderzoek onder patiënten >80 jaar naar het effect van het starten van een statine na een eerste myocard infarct. Het blijkt dat bij gebruik van minimaal 2 jaar het risico op cardiovasculaire eindpunten en mortaliteit verlaagd is. Starten van statines na een myocardinfarct bij ouderen boven de 80 kan dus zinvol zijn bij een geschatte levensverwachting van >2 jaar.

U vindt het artikel onder het kopje Artikelen in de kolom ‘Onderzoek’ op de website of u kunt het downloaden via deze link.

(Hydroxy)chloroquine geen behandeloptie bij COVID-19

Wegens gebrek aan bewijs voor klinische effectiviteit en het risico op QT-verlenging wordt off-label behandeling van COVID-19 met hydroxychloroquine en chloroquine afgeraden in de huidige SWAB richtlijn ‘Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 (infecties met SARS-CoV-2)’. Hooguit is toediening in onderzoeksverband een optie. Ook Ephor adviseert om het middel niet meer te gebruiken buiten studieverband.

Voor ouderen (>70 jaar) met COVID-19 die (hydroxy)chloroquine binnen studieverband krijgen is een leidraad beschikbaar op de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en Federatie Medisch Specialisten. De leidraad vat de beschikbare literatuur bij ouderen en overwegingen vanuit de farmacologische eigenschappen en geringe praktijkervaring samen.

Prescribing medicine to older people

Het artikel van Ephor kernlid Clara Drenth – van Maanen ’Prescribing medicines to older people—How to consider the impact of ageing on human organ and body functions’ dat in juli 2019 in de British Journal of Clinical Pharmacology werd gepubliceerd behoort tot de 10% meest gedownloade artikelen van het tijdschrift. Dit is niet alleen goed nieuws voor de auteurs, maar ook voor alle ouderen die dankzij dit artikel een betere farmacotherapeutische behandeling krijgen. U vindt het artikel op de website bij ‘Onderzoek’ onder het kopje ‘Artikelen’ of via deze link.

Twee Ephor penningen uitgereikt

Op 6 februari zijn tijdens de geriatriedagen twee Ephor penningen uitgereikt.

De Ephor penning 2019 is uitgereikt aan prof. dr. Denis O’Mahony. Denis O’Mahony is een gerenommeerd geriater uit Cork, bekend van de STOPP en START criteria en hij is de hoofdcoördinator van een recentelijk afgesloten grote Europese studie naar effect van gebruik van beslisondersteuning bij het optimaliseren van de farmacotherapeutische behandeling bij ouderen (SENATOR-studie). Op de geriatriedagen bediscussieerde hij het concept van “inappropriate prescribing” bij ouderen en liet hij de resultaten zien van de SENATOR studie.

De Ephor penning 2020 is uitgereikt aan prof. dr. Koos Brouwers. Hij heeft zich sinds de oprichting van Ephor buitengewoon ingezet voor de stichting. Er zijn op zijn initiatief vele artikelen namens Ephor verschenen en ook op bestuurlijk en financieel gebied heeft hij Ephor gemaakt tot wat het nu is. Hij was kerngroeplid en bestuurslid en gaf belangeloos lezingen ten behoeve van Ephor. Ephor is hem zeer dankbaar voor de uitzonderlijke bijdrage en inzet van de afgelopen jaren.

Prof. dr. Koos Brouwers

De Ephor penning wordt uitgereikt bij uitzonderlijke prestaties op het gebied van farmacotherapie bij ouderen in de afgelopen 5 jaar. Namens de Ephor kerngroep leden: van harte gefeliciteerd!

Ephor op de geriatriedagen

6 en 7 februari is het weer zover: de geriatriedagen in ’s Hertogenbosch. Op donderdagochtend organiseert de SIG Farmacotherapie bij ouderen de sessie: ‘Explicit criteria for inappropriate prescribing in older people: the importance of clinical trials’ onder leiding van Wilma Knol. Gastspreker voor deze sessie is prof.dr. Denis O’Mahony, oa bekend van de STOPP en START criteria. Natuurlijk zal Ephor ook aanwezig zijn met een eigen stand en kunt u de Ephor kernleden ontmoeten. Inschrijving kan via de website van de geriatriedagen www.geriatriedagen.nl.

Nieuwe module richtlijn Polyfarmacie bij ouderen

Recent is de nieuwe Module Medicatiebeoordeling verschenen, onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen. De module is tot stand gekomen onder voorzitterschap van Rob van Marum. De module gaat in op de specifieke factoren en omstandigheden die leiden tot een succesvolle uitvoering van medicatiebeoordelingen, zodat toepassing van een medicatiebeoordeling voorbehouden blijft aan patiënten met een fors verhoogd risico op farmacotherapeutische problemen en bij wie de te verwachte effecten op de medicatieveiligheid in reële verhouding staan tot de benodigde inzet van mensen en middelen. De module is te vinden op de website onder het kopje Hulp bij voorschrijven – Richtlijnen