(Hydroxy)chloroquine geen behandeloptie bij COVID-19

Wegens gebrek aan bewijs voor klinische effectiviteit en het risico op QT-verlenging wordt off-label behandeling van COVID-19 met hydroxychloroquine en chloroquine afgeraden in de huidige SWAB richtlijn ‘Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 (infecties met SARS-CoV-2)’. Hooguit is toediening in onderzoeksverband een optie. Ook Ephor adviseert om het middel niet meer te gebruiken buiten studieverband.

Voor ouderen (>70 jaar) met COVID-19 die (hydroxy)chloroquine binnen studieverband krijgen is een leidraad beschikbaar op de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en Federatie Medisch Specialisten. De leidraad vat de beschikbare literatuur bij ouderen en overwegingen vanuit de farmacologische eigenschappen en geringe praktijkervaring samen.

Prescribing medicine to older people

Het artikel van Ephor kernlid Clara Drenth – van Maanen ’Prescribing medicines to older people—How to consider the impact of ageing on human organ and body functions’ dat in juli 2019 in de British Journal of Clinical Pharmacology werd gepubliceerd behoort tot de 10% meest gedownloade artikelen van het tijdschrift. Dit is niet alleen goed nieuws voor de auteurs, maar ook voor alle ouderen die dankzij dit artikel een betere farmacotherapeutische behandeling krijgen. U vindt het artikel op de website bij ‘Onderzoek’ onder het kopje ‘Artikelen’ of via deze link.

Twee Ephor penningen uitgereikt

Op 6 februari zijn tijdens de geriatriedagen twee Ephor penningen uitgereikt.

De Ephor penning 2019 is uitgereikt aan prof. dr. Denis O’Mahony. Denis O’Mahony is een gerenommeerd geriater uit Cork, bekend van de STOPP en START criteria en hij is de hoofdcoördinator van een recentelijk afgesloten grote Europese studie naar effect van gebruik van beslisondersteuning bij het optimaliseren van de farmacotherapeutische behandeling bij ouderen (SENATOR-studie). Op de geriatriedagen bediscussieerde hij het concept van “inappropriate prescribing” bij ouderen en liet hij de resultaten zien van de SENATOR studie.

De Ephor penning 2020 is uitgereikt aan prof. dr. Koos Brouwers. Hij heeft zich sinds de oprichting van Ephor buitengewoon ingezet voor de stichting. Er zijn op zijn initiatief vele artikelen namens Ephor verschenen en ook op bestuurlijk en financieel gebied heeft hij Ephor gemaakt tot wat het nu is. Hij was kerngroeplid en bestuurslid en gaf belangeloos lezingen ten behoeve van Ephor. Ephor is hem zeer dankbaar voor de uitzonderlijke bijdrage en inzet van de afgelopen jaren.

Prof. dr. Koos Brouwers

De Ephor penning wordt uitgereikt bij uitzonderlijke prestaties op het gebied van farmacotherapie bij ouderen in de afgelopen 5 jaar. Namens de Ephor kerngroep leden: van harte gefeliciteerd!

Ephor op de geriatriedagen

6 en 7 februari is het weer zover: de geriatriedagen in ’s Hertogenbosch. Op donderdagochtend organiseert de SIG Farmacotherapie bij ouderen de sessie: ‘Explicit criteria for inappropriate prescribing in older people: the importance of clinical trials’ onder leiding van Wilma Knol. Gastspreker voor deze sessie is prof.dr. Denis O’Mahony, oa bekend van de STOPP en START criteria. Natuurlijk zal Ephor ook aanwezig zijn met een eigen stand en kunt u de Ephor kernleden ontmoeten. Inschrijving kan via de website van de geriatriedagen www.geriatriedagen.nl.

Nieuwe module richtlijn Polyfarmacie bij ouderen

Recent is de nieuwe Module Medicatiebeoordeling verschenen, onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen. De module is tot stand gekomen onder voorzitterschap van Rob van Marum. De module gaat in op de specifieke factoren en omstandigheden die leiden tot een succesvolle uitvoering van medicatiebeoordelingen, zodat toepassing van een medicatiebeoordeling voorbehouden blijft aan patiënten met een fors verhoogd risico op farmacotherapeutische problemen en bij wie de te verwachte effecten op de medicatieveiligheid in reële verhouding staan tot de benodigde inzet van mensen en middelen. De module is te vinden op de website onder het kopje Hulp bij voorschrijven – Richtlijnen