De minister van Volksgezondheid heeft aan het Zorginstituut Nederland (ZiNL) gevraagd te beoordelen of mineralen, waaronder calcium, en vitamine D in het basispakket moeten blijven. Als deze middelen niet meer worden vergoed zal dit een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven bij ouderen en zelfs tot oversterfte kunnen leiden. Derhalve is door Ephor en de Special Interest Group (SIG) Farmacotherapie bij ouderen van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie een brandbrief naar ZiNL verzonden. Deze brandbrief is te vinden onder standpunten Ephor en SIG Farmacotherapie bij Ouderen.