Het Ephor rapport over de vitamine-K antagonisten en de Non-vitamine-K Orale Anticoagulantia is herzien. De afgelopen maanden zijn er belangrijke publicaties verschenen die toegevoegd zijn aan het rapport. Het gaat om een grote RCT waarin edoxaban vergeleken is met warfarine en om een twee grote database studies in de praktijk. Deze publicaties hebben aanleiding gegeven om het rapport op een aantal punten te herzien en het advies te wijzigen. Het rapport is te vinden onder Hulp bij Voorschrijven/Ephorrapporten.