Dianne Noppe is aangesteld bij Ephor vanuit het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Deze aanstelling is mogelijk gemaakt door een structurele subsidie van VWS voor Ephor aan het CBG. Dianne zal de evidence-based Geneesmiddelenrapporten gaan schrijven, waarvan er al eerder elf zijn geplaatst op de Ephor website. Het rapport dat zij als eerste gaat schrijven betreft de orale antistolling met als indicaties trombo-embolische processen en atriumfibrilleren. Daarbij zullen de vitamine-K antagonisten worden vergeleken met de Direct werkende orale antistollingsmiddelen bij (kwetsbare) ouderen.