Hoe groot is de kans op heropname in het ziekenhuis door medicatie bij oudere patiënten? Britt Snijders en collega’s maakten in het kader van de OPERAM studie een tool om Drug Related Readmissions te voorspellen. De Limoncello studie gaat beoordelen of met de tool geselecteerde hoog risico patiënten effect hebben van een medicatiebeoordeling. De tool is beschikbaar via de Ephor app op de smartphone en op ephorapp.nl. Het betreffende artikel wordt gepubliceerd in de JAGS en is te vinden op de Ephor website onder artikelen.