15 juni jl. promoveerde Lianne Huibers met haar proefschrift ‘Clinical decision support-assisted
pharmacotherapy optimisation for older hospitalised patients’. Net als Bastiaan Sallevelt heeft Lianne een grote bijdrage geleverd aan de internationale OPERAM studie, wat heeft geresulteerd in een prachtig proefschrift. U kunt het proefschrift lezen op de Ephor website onder Proefschriften.