Een recente publicatie in de JAMA Internal Medicine stelt het gebruik van de cholesterol verlagende statines ter discussie. Het onderzoek betreft een post-hoc data-analyse van een al oude studie, de ALLHATT-LTT trial, die tussen 1994 en 2002 plaats vond. In de studie werd gekeken naar het effect op preventie van sterfte door alle oorzaken en op cardiovasculaire sterfte van pravastatine bij patiënten ouder dan 65 jaar met lichte hyperlipidemie en hypertensie, maar zonder atherosclerotische cardiovasculaire ziekte. De gemiddelde leeftijd van de behandelde patiënten bedroeg 71,3 [5,2] jaar en van de controlegroep 71,2 [5,2] jaar. Na 6 jaar was er een sterkere cholesteroldaling in de behandelde groep dan in de controlegroep. Er was geen statisch significant verschil in sterfte ten gevolge van alle oorzaken of sterfte tengevolge van cardiovasculaire ziekte. Bij patiënten ouder dan 75 jaar was er zelfs een trend naar toename van sterfte door alle oorzaken bij pravastatine gebruik. De publicatie van de studie is op deze website beschikbaar onder Onderzoek/Artikelen.