Het Alzheimer centrum Radboud te Nijmegen heeft onder leiding van mevrouw van der Marck, mevrouw Smeulders en professor Marcel Olde Rikkert, een leidraad samengesteld voor het medisch wetenschappelijk onderzoek bij ouderen. In de inleiding schrijven zij:

Deze leidraad omvat 45 aanbevelingen omtrent het opzetten en uitvoeren van onderzoek bij ouderen. Sommige aanbevelingen zullen u wellicht verrassen, andere minder, maar zijn niet minder relevant. Het is bijvoorbeeld evident dat ouderen mee moeten denken bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek om goed onderzoek te kunnen doen. Hoe beter het onderzoek is aangepast op de doelgroep, des te meer interesse zal er zijn om deel te nemen. Toch is onze ervaring dat deze aanbeveling nog maar door weinig onderzoekers wordt opgevolgd. De urgentie en het belang van betere onder- zoeksmethoden nemen echter snel toe: er komen steeds meer ouderen en we willen en moeten beter geïnformeerd worden met onderzoeksgegevens om meer passende en doelmatige zorg te kunnen realiseren.

De leidraad is op de Ephor website te vinden onder Onderwijs/info/Rapporten