De nieuwe nascholingscyclus van Ephor start vanaf april. De onderwerpen zijn (aanmelding via het contactformulier of www.paofarmacie.nl):

11-april Diagnostiek en behandeling van osteoporose en pijn bij ouderen

deel 1: Pijn door osteoporose en de keuze van NSAIDs

deel 2: omgaan met opioïden bij ouderen

9-mei Optimaliseren van polyfarmacie bij ouderen

deel 1: polyfarmacie, probleemanalyse en aanpak

deel 2: shared decision making, medicatie overdracht

6-juni Slaapstoornissen en angst bij ouderen

deel 1: Slaappatroon van ouderen, welk slaapmiddel is het beste?

deel 2: diagnostiek van angst en de keuze van anxiolytica bij ouderen

5-sep Aanpak van delier en gedragsstoornis bij dementie

deel 1: Gedragsstoornissen bij dementie, wat zijn de mogelijkheden?

deel 2: Herkennen en aanpak van een delier bij ouderen

3-okt Depressie en vallen bij ouderen

deel 1: Vallen en medicatie

deel 2: diagnostiek en behandeling van ernstige depressie bij ouderen

31-okt Urologische problematiek bij ouderen

deel 1: diagnostiek en behandeling van Lower Urinary Tract Symptoms

deel 2: aanpak van prostaatproblemen

21-nov Cardiovasculair risicomanagement bij ouderen

deel 1: Doet hypertensie er toe? Wat moet ik met atriumfibrilleren bij ouderen?

deel 2: Diagnostiek en behandeling van angina pectoris en (diastolisch) hartfalen