De OPERAM studie is dit jaar van start gegaan en er zijn inmiddels meer dan 100 patiënten in de verschillende centra (Bern, Louvain, Utrecht)  geïncludeerd. In de studie wordt onderzoek gedaan naar het effect van een systematische medicatiereview bij oude patiënten opgenomen in een ziekenhuis. Eindpunt is vermijdbare ziekenhuisopname door bijwerkingen. In de studie wordt gebruik gemaakt van de STRIPassistant een digitale ondersteuning van de medicatiereview die met behulp van de Systematic Tool to Reduce Inappropriate Prescribing (STRIP) wordt uitgevoerd. De resultaten van de studie worden in 2020 verwacht.