FDA (U.S. Food and Drug Administration) gaat meer aandacht besteden aan includeren van ouderen in trials.In een virtuele workshop werd er gediscussieerd tussen onderzoekers, de FDA en de farmaceutische industrie. Factoren die een rol spelen zijn multimorbiditeit en bijbehorende polyfarmacie, waardoor ouderen vaak worden ge-excludeerd. Naast leeftijd zijn andere factoren zijn van belang, want ook bij studies zonder leeftijdsgrens is het aandeel van ouderen in studies klein. Er is behoefte aan onderzoek naar het effect van multimorbiditeit op trials en naar inzicht in de redenen waarom ouderen ondervertegenwoordigd zijn. Ook zouden er meer farmacokinetiek en farmacodyamiek studies gedaan moeten worden bij ouderen tijdens het registratieproces, zodat duidelijker wordt wat de consequenties zijn van inclusie van ouderen in trials.

Het volledige verslag van de bijeenkomst leest u hier