In tegenstelling tot een eerdere cohort studie laat een nieuwe, tweede cohort studie niet zien dat tamsulosine een hoger risico geeft op dementie. In deze studie gaf geen enkele alfablokker een verhoogde incidentie van dementie in vergelijking met geen medicatiegebruik. De app tekst van tamsulosine is hierop aangepast. Zie  https://ephorapp.nl/n/1843 onder bijwerkingen.