Een dubbel-blinde, parallel-arm, dosis-getitreerde randomized clinical trial werd uitgevoerd bij Australisch patiënten in een hospice of in een ziekenhuis ter behandeling van een delier in de palliatieve fase. Haloperidol of risperidon werd vergeleken met placebo. 247 patiënten (gemiddelde [SD] leeftijd, 74.9 [9.8] jaar), waarvan 218 met kanker, werden geïncludeerd in de intention-to-treat analyse. Aan het eind van de studie hadden patiënten met rispiridon en haloperidol significant hogere delirium symptomen dan de placebo arm (respectievelijk 0.48 Units hoger; 95%CI, 0.09-0.86; P = .02 en 0.24 Units hoger 95%CI, 0.06-0.42; P = .009). Patiënten die haloperidol en risperidon kregen hadden significant meer extrapyramidale verschijnselen.

De conclusie is dat bij de behandeling van delirium in een palliatieve situatie zowel haloperidol als risperidon geen meerwaarde hebben en meer bijwerkingen geven.

Agar et al. JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2016.7491 Published online December 5, 2016.