Ook isosorbidemononitraat staat in de Ephor app: een mogelijk middel voor profylaxe en onderhoudsbehandeling van angina pectoris. Wel dient rekening gehouden te worden met het risico op orthostatische hypotensie met als gevolg een verhoogde kans op vallen. Het voordeel ten opzichte van isosorbidedinitraat is de afwezigheid van een first pass effect, waardoor de biologische beschikbaarheid hoger is en voorspelbaarder.