Een vervolgonderzoek over de periode 2009-2014 betreffende medicatieveiligheid laat zien dat nog steeds lang niet alle aanbevelingen uit het Harm Wrestling (HW) rapport goed worden geïmplementeerd in de huisartsenpraktijk en in de apotheek. Hoewel sommige indicatoren verbeteringen laten zien, zijn vooral aanbevelingen rond het monitoren van elektrolyten nog voor verbetering vatbaar. Er blijken geen eenduidige redenen te zijn voor het al dan niet opvolgen van aanbevelingen door de zorgverleners (hoofdstuk 4). De meeste aanbevelingen zijn één op één opgenomen in relevante zorgstandaarden, dus daar ligt geen verklaring. De projectgroep vindt dan ook dat goede implementatie nog steeds hoog op de agenda dient te staan. Een voorbeeld van een succesvolle interventie is de introductie van medisch farmaceutische beslisregels (MFBs). Het succes dat wordt gezien bij het voorschrijven van maagbeschermende medicatie bij NSAIDs lijkt gerelateerd aan de introductie van deze MFBs. De projectgroep beveelt daarom aan deze beslisregels meer in te gaan zetten of in elk geval de inzet ervan verder te exploreren.

Het rapport is uitgevoerd door prof Sturkenboom (Erasmus MC) als projectleider en is te vinden op deze website onder Onderwijs/info-rapporten.