Voor patiënten ouder dan 75 jaar is de startdosering thalidomide verlaagd naar 100 mg/dag. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert ook een lagere startdosering melfalan wanneer patiënten ouder dan 75 jaar beide middelen gebruiken. Reden hiervoor is dat patiënten boven deze leeftijd mogelijk een verhoogd risico lopen op ernstige bijwerkingen. De nieuwe aanbevelingen voor de dosering zijn gebaseerd op de resultaten van een nieuw fase-3 onderzoek. Daaruit blijkt dat het aantal ernstige en fatale bijwerkingen hoger is bij oudere patiënten (boven de 75) in vergelijking met jongere patiënten (tussen 65 en 75 jaar). Thalidomide wordt gebruikt voor multiple myeloom. De resultaten laten nogmaals zie dat het van belang is dat er geneesmiddelen studies worden verricht bij patiënten ouder dan 75 jaar.