Op 3 december wordt in Brussel door de Nationale raad voor kwaliteitspromotie en het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen een symposium “polymedicatie in het kader van het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij ouderen” georganiseerd. Op dit symposium zal de ontwikkeling van de door Ephor ontwikkelde  STRIP-assistant besproken. De eerste resultaten van het onderzoek met de STRIP-assistant worden getoond.