De eerste nascholing over de cardiovasculaire geneesmiddelenrapporten van Ephor is goed bezocht. De nascholing wordt georganiseerd in Soest in samenwerking met PAO-farmacie en de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen Midden-Nederland. Er waren 40 deelnemers, warvan de meesten apothekers. De onderwerpen hypertensie, atriumfibrilleren, angina pectoris en hartfalen werden besproken aan de hand van de Ephor geneesmiddelenrapporten voor deze indicaties. De volgende nascholing vind plaats op donderdag 29 oktober met als onderwerp Optimaliseren van Polyfarmacie. Inschrijving kan plaats vinden via de website van PAO-farmacieWDHMN of door een bericht via het contactformulier op de Ephorwebsite.