Niels Vlieland zal zijn proefschrift in het openbaar verdedigen op donderdag 13 september 2018 in het Academiegebouw te Utrecht. Het juist bewaren van geneesmiddelen is belangrijk om de kwaliteit en daarmee de veiligheid en werkzaamheid te kunnen garanderen. Tot en met de apotheek worden geneesmiddelen onder gecontroleerde omstandigheden bewaard. Het is echter grotendeels onbekend of patiënten zelf hun geneesmiddelen thuis ook volgens de instructies bewaren. In dit proefschrift is bestudeerd in hoeverre patiënten thuis wel of niet voldoen aan de bewaarvoorschriften van verschillende geneesmiddelen, wat de onderliggende redenen daarvan zijn, en de mogelijke gevolgen van het niet goed bewaren van geneesmiddelen door patiënten thuis. De onderzoeken beschreven in dit proefschrift waren niet mogelijk geweest zonder de intensieve samenwerking tussen apotheek UMC Utrecht, de apotheek van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, en de afdeling farmaco-epidemiologie & klinische farmacologie alsmede UPPER van het departement farmaceutische wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het begeleidend team bestond uit Dr Helga Gardarsdottir (co-promotor), Dr Bart van den Bemt (co-promotor), Prof dr Marcel Bouvy (promotor) en Ephor kerngroepli Prof dr Toine Egberts (promotor).

De pdf van het proefschrift is op deze website te vinden onder het kopje ‘Onderzoek’ en ‘Proefschriften’.