Ephor kerngroeplid prof.dr. Rob van Marum is door de Minister van VWS benoemd tot lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Hij volgt hiermee Ephor kerngroeplid dr. Paul Jansen op. Het CBG is verantwoordelijk voor de beoordeling, registratie en risicobewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Prof.dr. Rob van Marum zal binnen het College vormgeven aan het speerpunt gerontofarmacologie. De ambtstermijn is 4 jaar en kan twee keer worden verlengd met 4 jaar door herbenoeming.