In PIL, een geaccrediteerd nascholingsblad over farmacotherapie in de eerste lijn, is een artikel gepubliceerd over vitamine K antagonisten vs DOAC’s, geschreven door Ephor kerngroeplid Koos Brouwers en Maarten Beinema, arts antistollingscentrum. In het artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen VKA’s en DOAC’s wat betreft farmacokinetiek en – dynamiek, evenals beschikbare kennis over effectiviteit en veiligheid van de verschillende middelen. Het artikel is te vinden onder het kopje Onderzoek – Artikelen.