De inclusie voor de OPERAM studie is afgerond. In totaal zijn er door de 4 Europese klinische centra (uit Bern, Cork, Utrecht en Louvain) meer dan 2000 patiënten geïncludeerd. OPERAM is een acroniem voor OPtimising ThERapy to prevent Avoidable hospital admissions in the Multimorbid elderly. Het doel van de OPERAM studie is om te onderzoeken of optimalisatie van polyfarmacie leidt tot minder medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames. In deze studie wordt onder andere de door EPHOR en de faculteit computerscience van de UU ontwikkelde STRIPassistant, een digitale methode om polyfarmacie te optimaliseren, onderzocht. Een videodemo van de STRIPassistant is beschikbaar.