In haar proefschrift beschrijft Astrid van Strien verschillende aspecten van bijwerkingen van antipsychotica bij kwetsbare ouderen. Zowel klinisch farmacologische mechanismen, zoals correlatie tussen concentraties van haloperidol in bloed en liquor, als epidemiologische studies naar vallen veroorzaakt door antipsychotica komen aan bod. Een nieuw gevonden associatie van antipsychoticagebruik met urineweginfecties werd gevonden.

Het proefschrift, dat op 14 september aan de VU wordt verdedigd (promotor prof. R. van Marum) is deels beschikbaar op deze website, deels nog onder embargo.