In samenwerking met EverywhereIM ontwikkelt Ephor een APP met informatie over geneesmiddelen bij ouderen. Alle informatie over de geneesmiddelen die in de Ephor rapporten staan worden in een verkorte versie weergegeven. Er kan worden gezocht op individuele genees-middelen, geneesmiddelengroepen en indicaties. Per geneesmiddel wordt het standpunt van Ephor weergegeven gevolgd door het aantal oude patiënten dat in randomized controlled trials is bestudeerd, het aantal oude patiënten dat het middel krijgt in de dagelijkse praktijk, de effectiviteit en bijwerkingen van het middel, het inter-actiepotentieel, farmacokinetische gege-vens bij ouderen, dosisadviezen en gebruiksgemak en of het middel mag worden fijngemalen.

Bij de geneesmiddelengroepen worden de geneesmiddelen onderling vergeleken en van een kleuradvies voorzien: wit is het referentiemiddel waarmee wordt vergeleken, groen heeft bij ouderen de voorkeur boven het referentiemiddel, oranje heeft nadelen bij ouderen ten opzichte van het referentiemiddel.Bij de indicaties worden de geneesmiddelengroepen per indicatie getoond.In de APP komen links naar websites die van nut zijn om zo goed mogelijk aan oude patiënten voor te kunnen schrijven.Het is de bedoeling dat alle geneesmiddelen die van belang zijn voor ouderen in de APP worden opgenomen.

De verwachting is dat de eerste versie van de APP begin 2018 beschikbaar is.