Discontinuing inappropriate medication in nursing home residents (DIM-NHR study): Overleg tussen arts, apotheker, verpleegkundige en patiënt leidt tot verbetering van medicijngebruik bij verpleeghuispatiënten zonder nadelige effecten. Dit onderzoek is gesubsidieerd door ZonMW en geleid door prof. dr. K. Taxis, Rijksuniversiteit Groningen.

Samenvatting:

Verpleeghuispatiënten zijn zeer kwetsbaar. Zij leiden vaak aan meerdere aandoeningen tegelijk en gebruiken veel, soms overbodige, medicijnen. Ongepast medicijngebruik kan leiden tot vallen, ziekenhuisopnames, sterfte en onnodige kosten.
In dit onderzoek zijn 426 verpleeghuispatiënten 4 maanden lang gevolgd. Bij de helft van de patiënten hebben de arts, apotheker en verpleegkundige samen met de patiënt overlegd welke medicijnen niet meer nodig zijn. Hiervan kon bij 4 op de 10 patiënten overbodige medicijnen succesvol gestopt worden. De andere helft van de patiënten volgde de gebruikelijke behandeling (zonder extra overleg tussen arts, apotheker en verpleegkundige). In deze groep werd bij 3 op de 10 patiënten overbodige medicijnen succesvol gestopt.

Resultaten

De kwaliteit van leven en de zorgkosten van de 2 groepen waren vergelijkbaar. Overleg tussen arts, apotheker, verpleegkundige en patiënt leidt tot verbetering van medicijngebruik bij verpleeghuispatiënten zonder nadelige effecten. Het is daarom wenselijk een dergelijk overleg bij alle verpleeghuispatiënten uit te voeren.

Voor meer informatie zie: https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/innovatie-in-de-zorg/programmas/project-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/discontinuing-inappropriate-medication-in-nursing-home-residents-dim-nhr-study/